Nhiệm vụ và quyền hạn của Báo VietNamNet

Ngày hỏi:07/11/2018

Ban biên tập nhận được email từ một phóng viên của báo online (xuanth***@gmail.com) hỏi về nhiệm vụ và quyền hạn của Báo VietNamNet, mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Báo VietNamNet được quy định tại Điều 2 Quyết định 820/QĐ-BTTTT năm 2018 như sau:

   Báo VietNamNet (sau đây gọi tắt là Báo) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   - Xây dựng, trình Bộ trưởng tôn chỉ, mục đích, định hướng nội dung hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Báo và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   - Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

   - Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, khoa học - công nghệ trong nước và thế giới phù hợp với các quy định của pháp luật về báo chí.

   - Tổ chức diễn đàn trao đổi, thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam.

   - Tổ chức sản xuất và phát hành các ấn phẩm của Báo theo quy định của pháp luật. Thực hiện cung ứng ấn phẩm Bưu điện Việt Nam và các dịch vụ khác về thông tin, tuyên truyền do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

   - Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và phân cấp của Bộ trưởng.

   - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo.

   - Được chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Báo theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, bao gồm:

   + Sản xuất, kinh doanh dịch vụ cung cấp các tiện ích và nội dung trên mạng thông tin di động, internet;

   + Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, marketing, quan hệ công chúng;

   + Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, tạp chí định kỳ);

   + Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước để tổ chức hoạt động dịch vụ nhằm tạo thêm nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo, báo cáo xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi triển khai thực hiện;

   + Các dịch vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

   - Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm theo quy định của pháp luật.

   - Quản lý công chức, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

   - Thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích khác đối với tài chính và tài sản của Báo theo quy định của pháp luật.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Báo VietNamNet. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 820/QĐ-BTTTT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn