Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu và tham mưu dự báo chiến lược

Ngày hỏi:20/03/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu và tham mưu dự báo chiến lược được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Kiên, đang sinh sống tại Khánh Hòa, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu và tham mưu dự báo chiến lược được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Kiên_096**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu và tham mưu dự báo chiến lược được quy định cụ thể tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, theo đó, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ:

   a) Thông tin và tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề liên quan đến tình hình thế giới và quan hệ quốc tế của Việt Nam;

   b) Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các vấn đề có tính dự báo, chiến lược liên quan đến tình hình thế giới, quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế, quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với công tác nghiên cứu và tham mưu dự báo chiến lược. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 26/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn