Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ

Ngày hỏi:20/03/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khanh, đang sinh sống tại Nghệ An, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Khanh_093**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, theo đó, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương:

   a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại nhà nước; tổng hợp kế hoạch hoạt động đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương; hướng dẫn tổ chức thực hiện và yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại;

   b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương;

   c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Ngoại giao đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại của các bộ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 26/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn