Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên chế của bộ

Ngày hỏi:22/03/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên chế của bộ được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Phước, đang sinh sống tại Tây Ninh, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên chế của bộ được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Phước_096**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên chế của bộ được quy định cụ thể tại Khoản 34 Điều 2 Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó:

   Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức biên chế của bộ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn