Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh án Toà án

Ngày hỏi:26/10/2015

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh án Toà án được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Ngô Gia tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án theo quy định tại Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự có những quyền hạn, nhiệm vụ sau:

   Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án

   1. Chánh án Toà án có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Tổ chức công tác giải quyết các vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Toà án.

   b) Quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc dân sự, Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng xét xử vụ án dân sự. quyết định phân công Thư ký Toà án tiến hành tố tụng đối với vụ việc dân sự.

   c) Quyết định thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án trước khi mở phiên toà.

   d) Quyết định thay đổi người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên toà.

   đ) Ra các quyết định và tiến hành các hoạt động tố tụng dân sự theo quy định của Bộluật này.

   e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ luật này.

   g) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án theo quy định của Bộ luật này.

   2. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án quy định tại khoản 1 Điều này. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.


  Nguồn:

  VP Luật sư Ngô Gia
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn