Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch hồi đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tài nguyên môi trường

Ngày hỏi:20/11/2018

Chào các anh chị tôi đang tìm hiểu các quy định trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị tài nguyên môi trường. Theo thông tin tôi được biết là bộ tài nguyên và môi trường vừa mới ban hành văn bản về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp. Anh chị cho tôi hỏi nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tài nguyên môi trường như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch hồi đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tài nguyên môi trường
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 12 Thông tư 18/2018/TT-BTNMT, có hiệu lực ngày 18/12/2018, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường như sau:

   - Tổ chức việc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả quản lý điều hành của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Điều hành Hội đồng quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Thông tư này.

   - Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản lý.

   - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng quản lý.

   - Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý.

   - Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản lý hoặc quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý.

   - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn