Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về thông tin đăng ký doanh nghiệp

Ngày hỏi:22/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quốc Lâm hiện tôi đang làm việc tại trung tâm xúc tiến thương mại. Tôi có thắc tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định 1888/QĐ-BKHĐT năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã;

   - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kết nối và trao đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật;

   - Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã cho các tổ chức, cá nhân;

   - Phát hành ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn, phổ biến pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn