Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày hỏi:05/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Quân, tìm hiểu quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Nhiệm vụ và quyền hạn Cục trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn Cục trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định tại Điều 11 Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể như sau:

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   1 - Quản lý, điều hành toàn bộ công việc của Cục Điều tra, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động thuộc chức trách nhiệm vụ của Cục Điều tra. Cùng với các Phó Cục trưởng thống nhất kế hoạch công tác của đơn vị, sắp xếp, điều động cán bộ trong đơn vị, đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức và biên chế cán bộ;

   2 - Phụ trách công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, là Chủ tịch Hội đồng thi đua, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng bậc, kỷ luật cán bộ trong đơn vị;

   3 - Phân công nhiệm vụ và duyệt kế hoạch, đề xuất của Phó Cục trưởng, cán bộ, công chức;

   4 - Thực hiện sự phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương để tiếp nhận, giải quyết xử lý tin báo, tố giác về tội phạm thuộc thẩm quyền.

   5 - Chủ trì giao ban Lãnh đạo Cục;

   6 - Chỉ đạo xây dựng chuyên đề nghiên cứu đề xuất biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc thẩm quyền, nghiên cứu khoa học tổng hợp các vi phạm pháp luật để báo cáo với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với các Cơ quan tư pháp;

   7 - Thực hiện công việc khác khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao.

   Khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó cục trưởng được Cục trưởng ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Cục trưởng quy định tại khoản 1 Điều này.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn