Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:06/12/2018

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 31 Luật tổ chức Chính phủ 2015 với nội dung như sau:

   - Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công.

   - Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Thủ tướng Chính phủ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật tổ chức Chính phủ 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn