Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo vệ môi trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/09/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải đường bộ được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập sớm trả lời giúp tôi câu hỏi trên. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải đường bộ được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đối với quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải đường bộ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 35/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn