Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí

Ngày hỏi:07/12/2018

Theo tôi được biết trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Báo chí. Anh chị cho tôi hỏi Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 2 Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2018, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu chiểu điện tự và hỗ trợ báo chí như sau:

   - Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   - Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử phục vụ công tác quản lý báo điện tử theo quy định.

   - Tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản và sử dụng tác phẩm báo điện tử theo quy định của pháp luật; bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng nội dung tác phẩm báo chí trên hệ thống lưu chiểu; tổ chức phân loại nội dung để lưu giữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí.

   - Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan báo điện tử để thực hiện kết nối và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử về hệ thống lưu chiểu điện tử.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn thông tin cho hệ thống lưu chiểu điện tử.

   - Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia trong lĩnh vực báo điện tử; lưu trữ, hỗ trợ việc giám sát nội dung trên báo điện tử theo phân công của Cục trưởng.

   - Cung cấp các thông tin được lưu giữ theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí: hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra; cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu người truy cập báo điện tử; công tác đánh giá xếp hạng báo điện tử theo quy định của pháp luật.

   - Thực hiện đo kiểm, thử nghiệm về kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực báo điện tử; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về báo điện tử.

   - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

   - Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực báo điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các cơ quan báo chí và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực báo in và báo điện tử.

   - Tổ chức cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí: tư vấn hoạt động báo chí, tư vấn truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, liên hoan, hội thi, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực báo chí trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

   - Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

   - Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

   - Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

   - Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn