Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về thực hiện dịch vụ công

Ngày hỏi:22/08/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về thực hiện dịch vụ công bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoài An hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Tôi đang tìm hiểu về Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam để phục vụ cho nhu cầu công việc. Tôi có một thắc mắc liên quan tới vấn đề này mong Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thề như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về thực hiện dịch vụ công được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về thực hiện dịch vụ công được quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 99/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, theo đó:

   a) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công được Chính phủ giao theo quy định của pháp luật.

   b) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện dịch vụ công đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về thực hiện dịch vụ công. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 99/2017/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn