Nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân

Ngày hỏi:11/12/2017

Nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Phương Vy, hiện đang làm việc tại Quận 1, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.      

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Quy định 95-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

   Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

   2- Cấp ủy và chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan thuộc Công an nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 95-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn