Nhiệm vụ về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước của Vụ Tài chính ngân hàng

Ngày hỏi:22/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Nhiệm vụ về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước của Vụ Tài chính ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Quyết định 289/QĐ-BTC năm 2018 thì Về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước và các định chế tài chính khác:

   - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn và các quỹ tài chính khác có chức năng cho vay, bảo lãnh theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức tài chính đặc thù theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   - Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý nhà nước về tài chính đối với hoạt động dịch vụ đòi nợ.

   - Đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài chính thuộc chức năng của Bộ Tài chính của các đối tượng tại các điểm a, b, c Khoản 8 Điều này.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước của Vụ Tài chính ngân hàng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quỹ tài chính nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn