Nhiệm vụ về thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương

Ngày hỏi:05/11/2019

Tìm hiểu quy định về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương. Ban biên tập cho hỏi: Nhiệm vụ về thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ về thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 166-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   - Chủ trì thẩm định các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội mang tầm chiến lược hoặc có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội.

   - Tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án về kinh tế - xã hội trước khi các cơ quan chủ đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban Kinh tế Trung ương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT