Nhiệm vụ Vụ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021

Ngày hỏi:24/10/2019

Được biết Bộ tài chính mới ban hành quy định về kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021, cho tôi hỏi theo quy định này thì Vụ tài chính có những nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 quy định nhiệm vụ của Vụ Tài chính trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đến 2021 như sau:

   - Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật NSNN (do Vụ NSNN chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm).

   - Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ I: bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của các Bộ, ngành và Đoàn thể Trung ương theo quy định của Luật NSNN.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT