Những ai cần phải được đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm?

Ngày hỏi:22/12/2018

Trong hệ thống chính trị thì hằng năm những tập thể, cá nhân nào phải trải qua quá trình đánh giá, xếp loại chất lượng? Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp.

Quỳnh Chi (*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Quyết định 132-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định đánh giá, xếp loại đối với:

   1- Tập thể

   a) Tổ chức, cơ quan, đơn vị

   - Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các tổ chức cơ sở đảng.

   - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

   - Hội đồng nhân dân các cấp.

   - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

   b) Tập thể lãnh đạo, quản lý

   - Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp ủy cơ sở. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và địa phương.

   - Tập thể thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.

   - Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban của Quốc hội, tập thể lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập thể lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

   - Tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.

   2- Cá nhân

   - Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt).

   - Cán bộ, công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Các đối tượng khác do các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Đồng thời có thể xem thêm tại:

   Nội dung kiểm điểm chất lượng đảng viên cuối năm

   Các bước tiến hành kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn