Những chế độ cho người thuộc diện tinh giản biên chế

Ngày hỏi:14/12/2018

Chào Ban bên tập, tôi là Hoàng Công, hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, sắp tới đơn vị tôi sẽ thực hiện việc tinh giản biên chế. Tôi được biết những người thuộc diện tinh giảm biên chế sẽ được hỗ trợ hưởng một số chế độ nhất định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Đó là những chế độ nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý Nghị định 29/2012/NĐ-CP

   Nghị định 108/2014/NĐ-CP

   Nghị định 113/2018/NĐ-CP

   Người thuộc diện tinh giản biên chế sẽ được hưởng một số chính sách đãi ngộ sau:

   Chính sách đối với người thôi việc ngay:

   Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

   - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

   - Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

   Chính sách đối với người về hưu trước tuổi:

   - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi

   - Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội

   - Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, kể từ năm thứ 21 trở đi...

   Chính sách đối với người chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách:

   Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước được hưởng các khoản trợ cấp sau:

   - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng;

   - Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

   Chính sách đối với người thôi việc sau khi đi học nghề:

   Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế, có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

   - Được hưởng nguyên tiền lương tháng hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

   - Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng tiền lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

   - Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

   - Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

   - Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên để nâng lương hàng năm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn