Những điều kiện khi đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án

Ngày hỏi:15/12/2017

Cần có những điều kiện nào khi đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Nguyễn Văn Hậu, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là cần có những điều kiện nào khi đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những điều kiện khi đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 về Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   Công chức Tòa án nhân dân các cấp khi dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án ngoài các điều kiện tại Khoản 1 Điều này, còn phải có các điều kiện sau đây:

   a) Nâng ngạch Thư ký viên:

   - Cán sự, nhân viên trong Tòa án nhân dân khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 05 năm (60 tháng);

   - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên.

   b) Nâng ngạch Thư ký viên chính:

   - Đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc) tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, trong đó thời gian giữ ngạch Thư ký viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);

   - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên chính.

   c) Nâng ngạch Thư ký viên cao cấp:

   - Đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, trong đó thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng):

   - Trong thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính hoặc tương đương đã tham gia xây dựng được ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh trở lên được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu;

   - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên cao cấp.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những điều kiện khi đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1718/QĐ-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn