Những dự thảo, kế hoạch nào được Tổng cục Thuế trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định?

Ngày hỏi:15/10/2018

Tôi có tìm hiểu về Tổng cục Thuế và có thắc mắc muốn hỏi mọi người như sau: Những dự thảo, kế hoạch nào được Tổng Cục thuế trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh Chương - Bình Thuận

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 15/11/2018) thì những dự thảo, kế hoạch được Tổng cục Thuế trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định bao gồm:

   - Dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế;

   - Kế hoạch hoạt động hàng năm của Tổng cục Thuế.

   Trên đây là nội dung trả lời về những dự thảo, kế hoạch được Tổng cục Thuế trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 41/2018/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn