Những dự thảo nào Sở kế hoạch đầu tư phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét?

Ngày hỏi:15/05/2018

Những dự thảo nào Sở kế hoạch và đầu tư phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thế Bảo. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Sở kế hoạch và đầu tư phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét những dự thảo nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban hành thì Sở kế hoạch và đầu tư phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét những dự thảo sau:

   - Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

   - Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

   - Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp.

   Trên đây là câu trả lời về những dự thảo mà Sở kế hoạch và đầu tư phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét. Để hiểu hơn về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn