Những nguyên tắc chung Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:30/08/2018

Những nguyên tắc chung Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Những nguyên tắc chung Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những nguyên tắc chung Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Điều 3 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   - Việc quản lý, duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn thông tin và cung cấp, sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Thông tin và Truyền thông về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý thông tin và an toàn thông tin trên mạng Internet.

   - Nghiêm cấm việc lợi dụng cung cấp thông tin trên Cổng nhằm mục đích chống lại Đảng, Nhà nước; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại thuần phong mỹ tục; đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, giao dịch thương mại.

   - Cổng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định.

   - Thông tin cá nhân do người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc được thu thập tự động trong quá trình người sử dụng truy cập Cổng được bảo vệ tính riêng tư và bảo đảm an toàn, bảo mật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn