Những nội dung bắt buộc đánh giá sau khi viên chức kết thúc tập sự?

Ngày hỏi:23/04/2020

Khi hết thời gian tập sự viên chức, người tập sự phải báo cáo kết quả bằng văn bản. Vậy: Những nội dung bắt buộc đánh giá sau khi viên chức kết thúc tập sự?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 27 Luật Viên chức 2010 thì:

   Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 và Điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì: Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản gồm các nội dung sau:

   - Nắm vững quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   - Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

   - Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Như vậy, khi hết thời gian tập sự, người tập sự bắt buộc phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản gồm 3 nội dung nêu trên. Sau đó, người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn