Những trường hợp giáo viên không được thanh toán công tác phí

Ngày hỏi:20/04/2016
Tôi là giáo viên tiểu học. Vừa qua, tôi được phòng GD&ĐT cử đi tập huấn, đào tạo 2 ngày ở trên tỉnh. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được thanh toán công tác phí và tính tiền làm thêm (tiền làm ngoài giờ) hay không? – Nguyễn Kim Huệ (kimhue***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư số: 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, hướng dẫn về những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

   - Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

   - Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học;

   - Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

   - Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu như bạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học thì bạn sẽ không được thanh toán công tác phí.

   Còn về chế độ làm thêm giờ, theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số: 97/2010/TT-BTC thì, trong những ngày được cử đi công tác nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

   Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ: Thủ tục xác nhận làm thêm giờ làm căn cứ thanh toán; quy định các trường hợp đi công tác được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ, đảm bảo nguyên tắc chỉ được thanh toán trong trường hợp được cấp có thẩm quyền yêu cầu phải làm thêm giờ, không thanh toán cho các trường hợp đi công tác kết hợp giải quyết việc riêng trong những ngày nghỉ.

   Như vậy, theo quy định trên, nếu bạn được cử đi tập huấn, đào tạo do yêu cầu công việc phải làm thêm vào ngày nghỉ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ.

   Cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn