Những văn bản nào của Tổng cục hải quan phải được đóng dấu giáp lai?

Ngày hỏi:19/12/2018

Vừa qua tôi có tìm hiểu về một số loại giấy tờ văn bản của ngành hải quan, nhưng tôi vẫn chưa được rõ lắm: Những văn bản nào của Tổng cục hải quan phải được đóng dấu giáp lai? Được quy định tại đâu? Rất mong các bạn hỗ trợ giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, có quy định: Việc đóng dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản, tài liệu chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

   Theo đó, tại Công văn 6550/TCHQ-VP năm 2012 về đóng dấu treo và dấu giáp lai văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành, có quy định các loại văn bản phải đóng dấu giáp lai gồm:

   a) Văn bản do cơ quan Hải quan phát hành:

   - Quyết định giải quyết khiếu nại;

   - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   - Quyết định thanh tra, Quyết định kiểm tra;

   - Quyết định miễn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu;

   - Quyết định ấn định thuế;

   - Quyết định kiểm tra sau thông quan;

   - Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài (để làm hộ chiếu công vụ);

   - Thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo;

   - Thông báo phạt chậm nộp;

   - Kết luận kiểm tra, thanh tra;

   - Kết luận xác minh đơn tố cáo;

   - Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo;

   - Biên bản làm việc;

   - Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng;

   - Biểu mẫu, phụ lục có nội dung liên quan đến số liệu tài chính, kế toán thuế, thống kê tình hình xuất nhập khẩu;

   b) Đối với các văn bản không phải do cơ quan Hải quan phát hành:

   Trong trường hợp cần xác nhận văn bản do các cơ quan, tổ chức khác gửi đến cơ quan hải quan và cơ quan hải quan cung cấp lại cho cơ quan, đơn vị khác (ví dụ: cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng…) thì cơ quan Hải quan phải có văn bản cung cấp hồ sơ kèm theo bản sao chụp các văn bản cần cung cấp. Cán bộ văn thư đóng dấu giáp lai lên văn bản cung cấp kèm theo văn bản của cơ quan hải quan.

   c) Đối với các văn bản khác:

   Đối với các văn bản không được quy định trên đây, nhưng do quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành phải đóng dấu treo hoặc dấu giáp lai, các đơn vị khi phát hành văn bản phải có tờ trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (hoặc văn bản quy định cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan) làm căn cứ để cán bộ văn thư đóng dấu phát hành theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn