Những văn bản nào quy định việc xét thi đua khen thưởng đối với người bị kỷ luật?

Ngày hỏi:08/02/2017

Lê Văn Thắng (lethangHD_2010) Cho anh hỏi những văn bản nào quy định việc xét thi đua khen thưởng đối với người bị kỷ luật (án treo)? Anh cảm ơn.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Hiện tại pháp luật không có văn bản quy định vụ thể ra vấn đề anh nêu, mà sẽ được quy định chung trong Luật thi đua khen thưởng 2003.

   Theo quy định tại điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003: "1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

   a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

   b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

   c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

   d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh." Như vậy, cá nhân đang thi hành bản án hình sự, kỷ luật thì không được xét Danh hiệu "Lao động tiên tiến". Không đạt được danh hiệu lao động tiên tiến thì không thể xét Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” vì danh hiệu lao động tiên tiến là điều kiện đầu tiên để có thể xét đến các danh hiệu tiếp theo.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn