Những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị

Ngày hỏi:15/10/2016

Những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là cán bộ về hưu. Khi xem thời sự tôi vẫn hay thấy Chính phủ họp thảo luận và quyết nghị các vấn đề về kinh tế xã hội. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều này? Xin chân thành cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị được quy định tại Điều 4 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định 138/2016/NĐ-CP như sau:

  - Đề nghị của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

  - Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm; quyết toán ngân sách nhà nước.

  - Tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, 06 tháng, cả năm và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

  - Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  - Chương trình công tác của Chính phủ hằng năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

  - Những vấn đề mà pháp luật quy định Chính phủ phải thảo luận và quyết nghị.

  - Những vấn đề cần thiết khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Trên đây là quy định về những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn