Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định

Ngày hỏi:27/01/2018

Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Minh Phương, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Những việc cán bộ, chiến sĩ tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại biểu để cấp ủy, lãnh đạo đơn vị bàn bạc, thống nhất, Thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc đề nghị lên cấp có thẩm quyền quyết định:

   a) Chương trình, kế hoạch công tác sáu tháng, năm;

   b) Các biện pháp cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân;

   c) Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy;

   d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

   đ) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị;

   e) Các quy chế, quy trình công tác;

   g) Tổ chức các phong trào thi đua;

   h) Thực hiện chính sách cán bộ;

   i) Đánh giá kết quả công tác của đơn vị;

   k) Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, chiến sĩ;

   l) Công tác tuyển sinh, tuyển chọn, công tác hậu cần, tài chính;

   m) Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ;

   n) Các biện pháp quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ;

   o) Công tác lãnh đạo tổ chức, hoạt động phong trào của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

   2. Quy trình lấy ý kiến tham gia

   a) Thủ trưởng đơn vị thông báo cho cán bộ, chiến sĩ về dự kiến nội dung giải quyết các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều này và yêu cầu trực tiếp nêu ý kiến với lãnh đạo đơn vị;

   b) Tổ chức hội nghị để lấy ý kiến hoặc phát phiếu hỏi ý kiến cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận chức năng nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và công khai kết quả lấy ý kiến cho cán bộ, chiến sĩ biết (trừ trường hợp có quy định riêng);

   c) Trường hợp Thủ trưởng đơn vị có quyết định khác với ý kiến của cán bộ, chiến sĩ tham gia thì Thủ trưởng có trách nhiệm thông báo, giải thích rõ cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững và thống nhất thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng đơn vị quyết định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 04/2010/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn