Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ

Ngày hỏi:25/10/2019

Tìm hiểu quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Những việc cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương không được làm bao gồm những công việc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những việc cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương không được làm bao gồm những công việc quy định tại Điều 9 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV, cụ thể như sau:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện những quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, Điều 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

   2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT