Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội chính quyền địa phương

Ngày hỏi:25/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội chính quyền địa phương được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội chính quyền địa phương quy định tại Điều 14 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV, cụ thể như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.

   - Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

   - Cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn