Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng

Ngày hỏi:25/10/2019

Những việc cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương không được làm trong ứng xử nơi công cộng bao gồm những hoạt đồng gì? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những việc cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương không được làm trong ứng xử nơi công cộng quy định tại Điều 15 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV, cụ thể như sau:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.

   2. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

   Phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn