Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ngày hỏi:17/10/2016

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Thu Hương, số điện thoại của em là: 098747*****. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

  Theo đó, báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ có nội dung sau đây:

  a) Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng và các vấn đề môi trường chính (nếu có) của ngành, lĩnh vực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  b) Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn lực bảo vệ môi trường; ban hành văn bản chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 142 và trong các Điều, Khoản khác của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  c) Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong năm tới và đề xuất, kiến nghị.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BTNMT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn