Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày hỏi:23/02/2017

Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoài Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 35/2011/NĐ-CP biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia thì Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự được quy định như sau:

   1. Đưa yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự vào xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế.

   2. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật để xâm hại đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   3. Sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 35/2011/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn