Nội dung buổi học đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc

Ngày hỏi:09/11/2019

Cho tôi hỏi trong buổi học đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc thì sẽ phải đảm bảo đáp ứng những nội dung nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chuyên đề 2 Phần B Quyết định 778/QĐ-UBDT năm 2019 quy định nội dung buổi học đường lối của đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc như sau:

   - Một số vấn đề chung

   + Một số khái niệm liên quan

   + Cơ sở khoa học hình thành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc

   + Sự khác biệt về công tác dân tộc ở Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và thế giới

   - Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc qua các thời kỳ cách mạng

   + Thời kỳ trước Đổi mới (1986)

   + Thời kỳ Đổi mới (từ 1986 đến nay)

   - Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc

   + Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết

   + Kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể của các Nghị quyết

   + Hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

   + Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn