Nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế?

Ngày hỏi:06/07/2021

Liên quan đến bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế thì nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 6 Nghị định 65/2021/NĐ-CP quy định về nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế như sau:

   1. Chi cho việc xây dựng đề án, kế hoạch về đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế, gồm:

   a) Mua, thu thập tài liệu liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế;

   b) Tổ chức họp lấy ý kiến;

   c) Xây dựng dự thảo thỏa thuận quốc tế, dự thảo thỏa thuận quốc tế sửa đổi, bổ sung;

   d) Xây dựng hồ sơ đề xuất ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế;

   đ) Tổ chức dịch thuật thỏa thuận quốc tế và các tài liệu có liên quan.

   2. Chi cho việc góp ý đề xuất đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế, gồm:

   a) Mua, thu thập tài liệu liên quan trực tiếp đến thỏa thuận quốc tế;

   b) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của thỏa thuận quốc tế với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan;

   c) Tổ chức họp lấy ý kiến;

   d) Dịch tài liệu có liên quan;

   đ) Xây dựng văn bản góp ý.

   3. Chi cho việc tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế, gồm:

   a) Tổ chức đón đoàn đàm phán của nước ngoài;

   b) Tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế ở trong nước hoặc nước ngoài;

   c) Tổ chức rà soát, đối chiếu văn bản thỏa thuận quốc tế được ký trong chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài tại Việt Nam hoặc chuyến thăm của đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại nước ngoài;

   d) Dịch tài liệu có liên quan.

   4. Chi cho việc tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế, gồm:

   a) Lưu trữ, sao lục, công bố, tuyên truyền, phổ biến thỏa thuận quốc tế, công bố thỏa thuận quốc tế bằng hình thức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử;

   b) Đóng góp tài chính theo thỏa thuận quốc tế;

   c) Tổ chức họp ở trong nước hoặc nước ngoài về việc thực hiện thỏa thuận quốc tế;

   d) Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận quốc tế.

   5. Chi cho công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, gồm:

   a) Xây dựng báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát;

   b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;

   c) Xây dựng báo cáo, tổ chức các cuộc họp đánh giá báo cáo kiểm tra, giám sát, tổng kết tình hình ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

   6. Chi cho công tác thống kê, rà soát thỏa thuận quốc tế gồm:

   a) Mua, thu thập tài liệu liên quan trực tiếp;

   b) Dịch tài liệu liên quan phục vụ cho việc thống kê, rà soát;

   c) Xây dựng, cập nhật dữ liệu về thỏa thuận quốc tế;

   d) Tổ chức đoàn công tác để rà soát danh mục, bản chính, hiệu lực của thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

   7. Các chi phí cần thiết khác phục vụ trực tiếp công tác thỏa thuận quốc tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Văn bản thỏa thuận
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn