Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Theo tôi được biết Bộ Tài chính thường tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài, tôi đang tìm hiểu về việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động này. Anh chị cho tôi hỏi nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 6 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018, quy định nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài:

   Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cử CBCC, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được sử dụng nguồn kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 2 Quy chế này để chi cho các nội dung sau:

   1. Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

   2. Chi phí cho công tác dịch thuật (phiên dịch, biên dịch tài liệu).

   3. Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài.

   4. Chi cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; chi phí phải trả cho tổ chức trong nước hoặc văn phòng đại diện trong nước của các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài thực hiện đưa CBCC, viên chức tham dự khóa học (nếu có).

   5. Chi phí ăn, tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phí sân bay và những khoản thanh toán chung cho cả đoàn theo chế độ công tác phí cho CBCC, viên chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí.

   6. Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị thực (visa)).

   Trên đây là quy định về nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài của Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn