Nội dung chi đào tạo Cán bộ công chức, viên chức trong nước của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Theo tôi được biết cán bộ công chức, viên chức làm việc các cơ quan nhà nước đều có chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn. Tôi đang tìm hiểu chương trình đào tạo của Bộ Tài chính, anh chị cho tôi hỏi nội dung chi đào tạo Cán bộ công chức, viên chức trong nước của Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018, quy định Nội dung chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước:

   - Đối với nguồn kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 2 Quy chế này được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

   + Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí bắt buộc khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

   + Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc.

   - Đối với nguồn kinh phí quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 2 Quy chế này, được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

   + Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung.

   + Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).

   + Chi hỗ trợ CBCC, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo.

   Trên đây là quy định về nội dung chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước của Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn