Nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước của Bộ Tài chính

Ngày hỏi:20/12/2018

Tại các đơn vị cơ quan nhà nước thường mở các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức. Tôi đang tìm hiểu về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Bộ Tài chính, anh chị cho tôi hỏi Nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước của Bộ Tài chính được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2013/QĐ-BTC năm 2018, quy định nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:

   1. Đối với nguồn kinh phí quy định tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 2 Quy chế này được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

   a) Các nội dung chi do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính hoặc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:

   - Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng.

   - Chi thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên.

   - Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khóa học cho học viên (không kể tài liệu tham khảo).

   - Chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có).

   - Chi thuê dịch thuật (phiên dịch, biên dịch).

   - Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; hội đồng xét kết quả; chi lễ khai giảng, bế giảng.

   - Chi nước uống phục vụ lớp học.

   - Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu có).

   - Chỉ khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc.

   - Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm).

   - Chi in và cấp chứng chỉ.

   - Chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác).

   - Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức (nếu có): Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp; chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học.

   b) Trường hợp các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức nhưng không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, không có điều kiện tự tổ chức lớp bồi dưỡng phải gửi CBCC, viên chức đi bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác thì đơn vị thanh toán cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các khoản:

   - Chi phí theo hợp đồng dịch vụ do đơn vị được cấp thẩm quyền giao kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức ký kết với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   - Tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng, hóa đơn thu tiền của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

   2. Đối với nguồn kinh phí quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 2 Quy chế này, được sử dụng để chi cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

   Trên đây là quy định về nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước của Bộ Tài chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn