Nội dung chủ yếu của hợp đồng dịch vụ tống đạt của Thừa phát lại

Ngày hỏi:14/02/2020

Được biết có quy định mới điều chỉnh về hoạt động của Thừa phát lại, cho tôi hỏi theo quy định này thì hợp đồng dịch vụ tống đạt phải có những nội dung nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 33 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định nội dung chủ yếu của hợp đồng dịch vụ tống đạt bao gồm:

   - Loại giấy tờ, hồ sơ, tài liệu cần tống đạt;

   - Thời gian thực hiện hợp đồng; thủ tục tống đạt;

   - Quyền, nghĩa vụ của các bên;

   - Chi phí tống đạt.

   - Sau khi ký kết, hợp đồng dịch vụ tống đạt được gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự mở tài khoản để kiểm soát việc thanh toán chi phí tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn