Nội dung chuyên đề 4 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo

Ngày hỏi:22/11/2019

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định của UBDT thì nội dung chuyên đề 4 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo được quy định thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chuyên đề 4 Phần B Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định nội dung của chuyên đề xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh (chuyên đề 4) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

   - Một số vấn đề chung về hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số

   + Khái niệm hệ thống chính trị

   + Cấu trúc và phương thức vận hành của hệ thống chính trị

   + Khái niệm hệ thống chính trị cơ sở

   + Đặc điểm của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay

   + Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số

   - Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số

   + Những khó khăn từ điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý

   + Khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của vùng dân tộc thiểu số đến hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

   + Tác động từ thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số

   - Chính quyền địa phương và vấn đề thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương

   + Khái niệm chính quyền địa phương

   + Khái niệm và đặc điểm của chính quyền cơ sở

   + Vai trò của công chức, viên chức trong chính quyền cơ sở

   - Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị cơ sở

   + Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

   + Nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức trong Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở

   - Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh

   + Khái niệm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

   + Nội dung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

   + Nhiệm vụ và giải pháp

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn