Nội dung chuyên đề 6 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo

Ngày hỏi:22/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định của của UBDT về bồi dưỡng kiến thức dân tộc thì chuyên đề 6 trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức không lãnh đạo bao gồm những nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục II Chuyên đề 6 Phần B Chương II Quyết định 778/QĐ/UBDT năm 2019 quy định nội dung của chuyên đề công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (chuyên đề 6) trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với viên chức, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo như sau:

   - Một số khái niệm liên quan

   + Khái niệm quốc phòng toàn dân

   + Khái niệm an ninh nhân dân

   - Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch khi lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá chính quyền ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   + Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền Việt Nam của các thế lực thù địch

   + Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch

   - Một số điểm nóng chính trị, xã hội về quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   + Một số bài học kinh nghiệm qua các vụ xung đột xã hội, dân tộc

   + Một số bài học kinh nghiệm qua các vụ bạo loạn ở vùng dân tộc thiểu số những năm gần đây

   - Quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   Trình bày quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số theo các vấn đề:

   + Chiến lược bảo vệ tổ quốc

   + Chiến lược về bảo đảm an ninh

   + Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

   + Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,...

   - Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay

   + Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   + Nắm bắt, đánh giá đúng tình hình đang tác động đến quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, làm tốt công tác tham mưu, tránh bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến

   + Giải pháp phòng, chống hoạt động ly khai dân tộc

   + Giải pháp phòng, chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   + Giải pháp phòng chống bạo loạn, gây rối đe dọa quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   + Giải pháp đấu tranh phòng, chống tác động từ an ninh phi truyền thống để kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền của các thế lực thù địch

   + Giải pháp phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của những người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo tham gia công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

   - Thực hiện nhiệm vụ gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc và miền núi

   + Quy hoạch xây dựng các dự án, công trình phát triển KTXH gắn với nhiệm vụ quốc phòng

   + Phát triển kinh tế - xã ở hội giảm nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch và bất bình đẳng xã hội ở vùng dân tộc.

   + Xây dựng các đơn vị kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới,...

   + Tăng cường hợp tác quốc tế với các tổ chức INGO, các quốc gia khu vực và thế giới, đi đôi với đấu tranh, không chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác,...

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn