Nội dung đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:02/12/2019

Xin hỏi: Nội dung đánh giá viên chức và viên chức lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân được quy định như thế nào? Mong hỗ trợ thông tin với căn cứ pháp lý cụ thể? Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Khoản 1, 3 Điều 6 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   - Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

   - Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

   - Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

   * Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau:

   - Khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

   - Năng lực lãnh đạo, quản lý.

   - Năng lực tập hợp, đoàn kết trong đơn vị; mức độ tín nhiệm trong đơn vị.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn