Nội dung dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

Ngày hỏi:12/12/2017

Nội dung dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh Ngân, hiện đang làm việc tại Quận 10, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhưng tôi chưa tìm được văn bản quy định nội dung này. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Nội dung dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (Ban hành kèm theo Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013) thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Đối với tổ chức đảng có biểu hiện không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về:

   a) Chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   b) Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

   c) Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

   d) Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

   đ) Việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ.

   2- Đối với đảng viên có biểu hiện không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về:

   a) Thực hiện nhiệm vụ đảng viên (quy định tại Điều 2 của Điều lệ Đảng).

   b) Tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên (quy định tại Điều 12 của Điều lệ Đảng).

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn