Nội dung đề án và tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gồm những gì?

Ngày hỏi:01/12/2016

Nội dung đề án và tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gồm những gì? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em rất thắc mắc về vấn đề này nên mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em tên là Lê Thảo Trang (email: trang***@gmail.com, sdt: 098364****) và hiện đang học năm nhất tại Học viện Hành chính Quốc gia.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung đề án và tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

   Theo đó, nội dung đề án và tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

   a) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể;

   b) Phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

   c) Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

   d) Quy định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và các cá nhân có liên quan đối với việc thực hiện phương án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và thời hạn xử lý.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung đề án và tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 55/2012/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn vị sự nghiệp công lập
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn