Nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày hỏi:25/10/2019

Tìm hiểu quy định về việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung giám sát ủa Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên quy định tại Điều 5 Quyết định 124-QĐ/TW năm 2018, cụ thể như sau:

   1- Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

   2- Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 5 Quy định năm 2018 124-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT