Nội dung kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Ngày hỏi:31/01/2020

Tìm hiểu quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước bao gồm những nội dung nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước bao gồm những nội dung quy định tại Điều 16 Thông tư 08/2019/TT-BTP, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra là việc xem xét, đánh giá tính hợp pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

   - Nội dung kiểm tra

   + Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

   + Xác định trách nhiệm hoàn trả và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

   + Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

   + Tổ chức thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn