Nội dung kiểm tra công tác điều động, luân chuyển cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng

Ngày hỏi:21/03/2019

Dạo gần đây, rất nhiều cán bộ đảng viên vị phạm trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ đảng. Dù đã có quy định rõ ràng về việc điều động, luân chuyển cán bộ đảng, nhưng vẫn bị xủ lý. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Nội dung kiểm tra công tác điều động, luân chuyển cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm tra công tác điều động, luân chuyển cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định 179-QĐ/TW năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ.

   - Việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ sau điều động, luân chuyển.

   - Việc luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn