Nội dung kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng

Ngày hỏi:20/03/2019

 Kiểm tra công tác cán bộ trong các tổ chức đảng nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Nội dung kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định 179-QĐ/TW năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch.

   - Việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ trước khi quy hoạch.

   - Việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn