Nội dung kiểm tra công tác tiếp nhận tuyển dụng cán bộ đối với cấp ủy tổ chức đảng

Ngày hỏi:20/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của cấp ủy, tổ chức đảng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm tra công tác tiếp nhận tuyển dụng cán bộ đối với cấp ủy tổ chức đảng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm tra công tác tiếp nhận tuyển dụng cán bộ đối với cấp ủy tổ chức đảng được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định 179-QĐ/TW năm 2019 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ.

   - Việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ.

   - Việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ.

   Bạn có thể tham khảo thêm tại Quy định 179-QĐ/TW năm 2019. Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn