Nội dung kiểm tra công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:18/10/2018

Là một nhân viên xuất, nhập khẩu, bên cạnh công việc của mình, tôi muốn tìm hiểu thêm về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan, mong cải thiện được kiến thức. Nhưng có vấn đề chưa rõ cần được hỗ trợ: Nội dung kiểm tra công vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Châu Đăng - An Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Quyết định 2799/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, có quy định như sau:

   1. Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức Hải quan.

   a) Việc tổ chức, điều hành, quản lý của lãnh đạo các cấp trong khi thực thi công vụ và quản lý công chức Hải quan thuộc thẩm quyền quản lý.

   b) Thực hiện các quy định về pháp luật hải quan, quy trình, quy chế của Ngành về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   2. Kiểm tra việc chấp hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

   3. Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng; quy định về quản lý, sử dụng tài chính; công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng; công tác thanh tra kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; mua sắm tài sản, trang thiết bị; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn